Bell-lloc d’Urgell

Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica.
Pla d'Urgell (Lleida)
2.289 inhabitants
It was possible to vote normally.