Lleida

Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Segrià (Lleida)
137.327 inhabitants
It was possible to vote normally.