Escola Els Reguers
Baix Ebre (Tarragona)
677 habitantes
Se vota con normalidad.