Barcelona

Escola Pau Casals (Barri de Gràcia)
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitantes
Se vota con normalidad.
Una monja va a votar.