Barcelona

Escola Superior Disseny i d'Art i Llotja de Sant Gervasi
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitantes
Se vota con normalidad.