Bell-lloc

Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúrgica.
Pla d'Urgell (Lleida)
2.289 habitantes
Se vota con normalidad.