Tarragona

Institut de Formació Professional Vidal i Barraquer.
Tarragonès (Tarragona)
131.507 habitantes
Se vota con normalidad.