Aiguafreda

Ajuntament.
Vallès Oriental (Barcelona)
2.514 habitants
Hi ha un únic local de votació situat als baixos de l'ajuntament. Es va votar amb normalitat.