Alcover

Institut Fonts del Glorieta.
Alt Camp (Tarragona)
5.163 habitants
Es vota a l'institut amb normalitat. Cues llargues. El recompte es fa en un lloc secret per protegir els vots. Els resultats es donen a l'ajuntament.