Alforja

Casa de Cultura
Baix Camp (Tarragona)
1.799 habitants
Es pot votar amb normalitat
Tocant "Els Segadors"