Alpens

Ajuntament
Osona (Barcelona)
277 habitants
Es vota amb normalitat. El referèndum coincideix amb els actes de la Festa Major. S'havia de votar a l'escola però es decidí canviar el punt de votació.