Alt Àneu

Sala d'actes de l'ajuntament.
Pallars Sobirà (Lleida)
405 habitants
Es vota amb normalitat. Es realitzen actes per mantenir el centre obert i protegit.