Amposta

Ajuntament.
Montsià (Tarragona)
20.572 habitants
El centre es va tancar perquè es va centralitzar el vot al Pavelló.