Argentona

Escola Sant Miquel del Cros
Maresme (Barcelona)
12.133 habitants
Es vota amb normalitat fins al migdia. Després d'alguns incidents amb veïns la policia aconsella tancar per seguretat