Argentona

Escola Bernat de Riudemeia
Maresme (Barcelona)
12.133 habitants
Es vota amb normalitat.
Crits de "Votarem"