Badalona

Col·legi Planas i Casals
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Els votants protegeixen el col·legi electoral i voten