Badalona

Escola Progrés.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat es creu que hi pot anar la Guardia Civil i comença a arribar més gent a l'escola.