Badalona

Escola Folch i Torres
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. En alguns moments falta gent per protegir l'escola.