Badalona

Escola Josep Carner.
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat. Resulta difícil trobar gent per mantenir l'escola oberta.