Badalona

Escola Mercè Rodoreda
Barcelonès (Barcelona)
215.848 habitants
Es vota amb normalitat