Barcelona

AFA Bon Pastor
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Costa molt que s'obri perquè hi falta gent.