Barcelona

Casal d'Avis La Guineueta
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
En algun moment del dia s'hi presenten un grup de feixistes de Democracia Nacional.