Barcelona

Casal de la Gent Gran Taulat-Can Saladrigues
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.