Barcelona

CEE Concha Espina
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
En algun moment del dia s'hi presenta la Policia Nacional, però no hi va haver càrrega ni es van endur les urnes.