Barcelona

CEIP Aiguamarina
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Antiavalots de la Policía Nacional irrompen al centre i carreguen
Trenquen la porta d'accés, la gent els increpa
Els antiavalots entren a l'escola, s'emporten les urnes.