Barcelona

Ceip El Polvorí
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.