Barcelona

Escola Els Porxos
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. En algun moment es rep l'avís que vindrà la policia. Es donen instruccions a la gent per a la resistència pacífica.