Barcelona

Escola Ferran i Clua-Institut l'Alsina
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. En una mateixa illa hi havia tres centres de votació. L'escola Ferran i Clua i l'Institut l'Alsina estan en un mateix edifici.