Barcelona

CEIP La Farigola (Barri del Clot)
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.