Barcelona

CEIP Prosperitat
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Antidisturvis de la Policía Nacional carreguen per entrar al col·legi electoral.