Barcelona

CEIP Tibidabo
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
La Policía Nacional entra al col·legi electoral i s'emporta les urnes.