Barcelona

Centre Cívic El Sortidor
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Unes cinquanta persones es queden a dormir la nit abans.