Barcelona

Escola Dolors Monserdà-Santapau
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Els antiavalots de la Polcía Nacional carreguen contra els votants de l'entrada
Càrrega policial a l'entrada del col·legi
Càrrega gravada des de l'entrada
Vídeo resum.
Votans a l'altre costat de la línia policial
Els agents s'emporten les urnes
Resum de la jornada. Tesitmonis (Agència UO')