Barcelona

Escola Ausiàs March
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. La gent que organitza el referèndum són gent molt jove.