Barcelona

Escola Casas
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha molta gent des d'un bon matí.