Barcelona

Escola Elisenda de Montcada
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Es fuig amb les urnes en quatre ocasions per falsos avisos que ve la policia.