Barcelona

Escola Els Encants
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.