Barcelona

Escola Estel
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades
Antiavalots de la Policía Nacional carreguen per accedir al centre. Treuen votants de l'interior. S'emporten 5 urnes.
Càrrega policial
Reportatge de :naiz