Barcelona

Escola Fructuós Gelabert
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. S'acaba tallant un carrer perquè es veuen furgonetes de la Policía Nacional molt a prop.