Barcelona

Escola La Palmera
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
En algun moment l'escola és clausurada.