Barcelona

Escola Mestre Enric Gibert i Camins
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat.
Per la matinada. La gent crida "Votarem"
Esperant per votar.
El primer votant és una dona gran.
Quinze minuts per tancar.