Barcelona

Escola Mireia
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Molta gent que ha rebut càrregues a l'Institut Pau Claris va a votar a l'Escola Mireia.