Barcelona

FEDAC Horta
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Els antiavalots no poden entrar, tot i intentar-ho. Els votants es manifesten, alguns silencis.
Policía Nacional i votants