Barcelona

Escola Els Horts
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Policía Nacional Càrrega policial Urnes requisades

Càrrega policial tant a l’exterior com a l’interior. Hi ha ferits. S’emporten 2 de les 3 urnes, es poden salvar uns 907 vots.

Video resum de la jornada.
Els policies irrompeixen a l'escola