Barcelona

Palau Robert
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Hi ha una gran afluència de votants.