Barcelona

Escola Tabor
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Normalitat en la votació
Resum i testimonis (Autor: Jordi Jordi Aguilá)