Biosca

Escola Sants Abdon i Senen.
Segarra (Lleida)
186 habitants
Es vota amb normalitat.