Castelldefels

Diverses localitzacions
Baix Llobregat (Barcelona)
65.954 habitants
Resum d'imatges de diversos col·legis electorals.
Resum d'imatges