El Masnou

Centre d'Empreses Casa del Marquès
Maresme (Barcelona)
23.288 habitants

Hi ha alguns problemes tècnics amb el cens universal però s’hi acaba votant amb normalitat. Aquest centre és el substitut de IES Mediterrània del Masnou, que no s’obra.

S'informa sobre el Referèndum