El Masnou

Mercat Municipal (Edifici Centre)
Maresme (Barcelona)
23.288 habitants
Votar amb normalitat
Final de la votació. Celebració